Aktivacija HT HAK Usluge asistencije

Osnovni podaci

Vozilo

Poklon bon

Upisivanjem podataka i aktivacijom usluge pristajete na sve uvjete propisane dokumentom: UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA PO ASISTENCIJI "HT - HAK USLUGE" ZA KORISNIKE